Mariang Makiling

by Jose F. Lacaba

Nasa gubat muli ang ating diwata.

Managhoy man tayo’y hindi siya lalabas.

Ang ibig niya’y isang taksil na binata

 

Pagsapit ng dilim ang mga bintana

ay dapat isara; dapat nang mag-ingat:

nasa gubat muli ang ating diwata.

 

Walang masabi ang mga manghuhula,

kahit sino’y walang magawa, sapagkat

ang ibig niya’y isang taksil na binata.

 

Matapos ang unos, sino ang gagala

upang aluin ang mga sawimpalad?

Nasa gubat muli ang ating diwata

 

at ngayon ay hindi na nababahala

kung ang mangangaso’y maligaw ng landas.

Ang ibig niya’y isang taksil na binata.

 

Laganap sa buong bayan ang balitang

tulala siyang lagi’t tuhod ang kayakap.

Nasa gubot muli ang ating diwata

pagkat ang ibig ay taksil na binata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s